Jag godkänner att mitt IP-nummer sparas och att cookies används, för statistik och för att förbättra min användarupplevelse. Mer om cookies.
hamburger menu

Användarpolicy Vy Bildbank

Vy Bildbank ("Tjänsten") är en tjänst hos Mediebyrån Vybild AB för fysisk eller juridisk person ("Kunden") att lagra och hantera mediematerial. Tjänsten tillhandahålls efter de specifikationer som angivits vid köp avseende funktioner och lagringskapacitet.

Kunden behåller all äganderätt till material som laddas upp till tjänstens servrar. Tjänsten erhåller ingen användningsrätt för detta material utöver vad som krävs för att optimera Tjänsten samt erbjuda kunden utlovad funktionalitet. Person som getts tillgång till Tjänsten av Kunden ("Slutanvändare") ansvarar för att nödvändiga rättigheter inhämtats för det material som laddas upp till Tjänsten.

Slutanvändare ansvarar för att användarnamn och lösenord inte missbrukas. Om Slutanvändare av oaktsamhet eller av annan anledning delger användarnamn och lösenord till annan blir Kunden skyldig att ersätta uppkomna kostnader.

Bildbanken följer vad som i allmän uppfattning är nödvändiga åtgärder för att skydda den lagrade information och de bilder som tillhandahålls oss genom användning av våra tjänster. Bildbanken kan ej ställas ekonomiskt ansvarig för förlust av data eller otillbörlig tillgång vid händelser Bildbanken inte rimligen kunnat förutse och råda över. För material som laddas upp till tjänsten under en så kallad Testperiod/Provperiod ansvaras ej.

Slutanvändare ansvarar för att Tjänsten på ett otillbörligt sätt såsom orimlig användning av systemresurser eller att hantera och tillgängliggöra olagligt, främlingsfientligt eller pornografiska material.

Genom användning av Tjänsten godkänns Användarpolicy och Integritetspolicy i aktuell form.

Kunden binder sig för en avtalsperiod om tolv (12) månader, om annat ej överenskommits, från dess att kunden godkänt offert för tjänsten eller på annat sätt beställt och påbörjat användning av tjänsten. Betalning sker i förskott innan påbörjad avtalsperiod. Om annat ej överenskommits skall uppsägning ske senast en månad innan periodens slut. Om uppsägning ej sker inom föreskriven period förlängs avtalsperioden automatiskt med tolv (12) månader.

Bildbanken kan ej ställas ekonomiskt ansvarig för driftstopp som uppstår i samband med underhåll eller reparation, för skada eller fel där Bildbanken inte rimligen kunnat förutse och råda över omständigheterna. Exempel på detta är serverfel, myndighetsåtgärder, fel hos leverantör och liknande. Bildbank kan aldrig ställas ansvarig att utge större ersättning än fakturerat belopp för aktuellt köp.